خواص مواد غذایی

ویتامین D مورد نیاز نوزاد

ویتامین D مورد نیاز نوزاد

تمام کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند به مکمل یاری ویتامین D نیاز دارند. برخی از کودکانی که با شیر خشک تغذیه می شوند نیز نیاز به این مکمل یاری دارند. مکمل یاری ویتامین D، برای کودکان در معرض خطر کمبود این ویتامین مانند نوزادان نارس، نوزادان و کودکان دارای پوست تیره و نوزادانی که در عرض های جغرافیایی بالاتر و شمالی تر زندگی می کنند؛ توصیه می شود.

عضویت در خبرنامه