مراقبت هاي دوران بارداری

مراقبت هاي دوران بارداری

مراقبت هاي دوران بارداری

مراقبت های دوران بارداری

لقاح تخمك انساني با اسپرماتوزوا در لوله هاي رحمي وظرف چند دقيقه ويا چند ساعت بعد از تخمك گذاري اتفاق مي افتد.در نتيجه اكثر حاملگي ها نزديك دو روز قبل ويا در روز تخمك گذاري اتفاق مي افتند. حدود سه روز بعد از بارور شدن تخمك،تخم وارد حفره ي رحمي شده وطي روندي به توده متراكمي از سلولها به نام توده سلولهاي داخلي(inner cell mass) تبديل مي شود. اين بخش جنين را به وجود مي آورد .در قطب ديگر يك توده به نام سلولهاي خارجي جفت را به وجود مي آورد.

مراقبت هاي دوران بارداري

 مسلما مراقبتهاي دوران بارداري نقش به سزايي در سلامت مادر و كودك داشته و از عوارض مادرو كودك به مقدار زيادي جلوگيري مي كند.هدف از مراقبت هاي دوران بارداري تولد فرزندي سالم با تضمين سلامتي مادر است. اين مراقبت ها مجموعه اي سازماندهي شده مي باشد، كه مي تواند مرگ ومير جنين را به ميزان 40% كاهش دهد.سلامت دوران بارداري به سلامت پيش از بارداري( شامل تا يكسال قبل از باردار شدن) بستگي دارد.

مراقبت های تغذیه ای پیش از بارداری

با توجه به عوامل خطرزا در دوران بارداری لازم است خانم ها قبل از باردار شدن برای حصول اطمینان از سلامت و آمادگی کامل جسمانی ومشاوره ، به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایند. هدف عمده از این مراقبت ها شناسایی خانم های باردار مبتلا به سوء تغذیه (لاغر،دارای اضافه وزن یا چاق)و رفع مشکل تغذیه ای و رساندن انان به محدوده BMIطبیعی وآماده کردن خانم ها برای داشتن یک بارداری ایمن و بدون خطر است.

 

عوامل خطرزا در شروع بارداری:

 • سن کمتر از 18سال وبالای 35سال
 • محرومیت اقتصادی،اجتماعی یا فرهنگی(درآمدکم،تحت پوشش دائمی خدمات حمایتی محلی محلی یا دولتی بودن یا نداشتن شغل ثابت سرپرست خانوار،کم سوادی و محدودیت دسترسی به غذا)
 • خرافات و باورهای نادرست غذایی(استفاده از رژیم های غذایی غیر متعارف یا با ارزش تغذیه ای محدود)
 • استعمال دخانیات به مقدار زیاد در دوران بارداری
 • اعتیاد به مواد مخدر و مصرف الکل در دوران بارداری
 • داشتن BMI بالاتر از 26 یا کمتر از 8/19 در اولین تشخیص بارداری
 • سابقه ی بارداری های متعدد با فاصله ی کمتر از 3سال از زایمان قبلی
 • سابقه ی اختلالات دستگاه تولید مثل یا اختلالات باروری
 • داشتن رژیم غذایی درمانی برای یک بیماری سیستمیک مزمن

 

عوامل خطرناک دوره ی بارداری

 • افزایش ناکافی وزن در دوران بارداری
 • افزایش زیاد وزن در دوران بارداری
 • کم خونی متوسط یا شدید در دوران بارداری

طول مدت حاملگي

دانستن سن دقيق حاملگي بر حسب هفته ، جهت كنترل سلامت جنين ضروري است.حاملگي را به سه قسمت مساوي 3 ماهه تقسيم مي كنند . هر سه ماه شامل 14 هفته است كه مجموعا 42 هفته را در بر مي گيرد.متوسط مدت بارداري 280 روز يا 40 هفته مي باشد.مدت زمان زايمان طبيعي بين 38 تا 42 هفته متغير است. براي تعيين تاريخ احتمالي زايمان 7 روز به تاريخ اولين روز آخرين قاعدگي اضافه كرده وسه ماه به عقب بر مي گرديم. تعيين سن واقعي حاملگي در صورتي كه فرد قاعدگي هاي منظم 28 روزه داشته باشد، با اين روش بسيار دقيق است. بدون وجود قاعدگي هاي منظم و قابل پيش بيني، تعيين دقيق سن حاملگي با معاينه فيزيكي مشكل است و اغلب لازم است براي تشخيص سن حاملگي از سونو گرافي استفاده نمود.

ارزيابي دوران بارداری

هدف اولين ويزيت در دوران بارداري شامل : تاييد حاملگي  ،تعيين وضع سلامتي مادر وجنين ،تعيين  سن حاملگي ،شروع برنامه اي براي ادامه مراقبت هاي مامايي مي باشد. پس از تاييد حاملگي براي تاييد سلامت مادر لازم است يك سري آزمايشات تكميلي انجام شود كه در بخش مراقبت هاي ماه هاي مختلف دوران بارداري شرح داده خواهد شد.

اين مراقبت ها بايد از ماه اول بارداري شروع شود. لذا لازم است در هر زماني كه بارداري تشخيص داده مي شود پرونده بهداشتي تكميل شود.البته اغلب، شروع مراقبت ها به علت تاخير در تشخيص ديرتر انجام مي شود. به هر حال مراقبت هاي معمول در هر دوره از بارداري متفاوت است.

معاينات دوران بارداري از ماه 1 تا 6 ، ماهانه يك بار ،ماه هاي 7و8 ماهانه دو بار وبعد از آن در ماه 9 به صورت هفتگي انجام مي شود.در صورت مراجعه زن باردار از ماه اول بارداري جمعا 14 مراقبت دوران بارداري انجام مي شود .با توجه به اين كه اغلب زنان از ماه اول بارداري مراجعه نمي كنند ،لذا اغلب تعداد مراقبت ها كمتر از آن خواهد بود . در هر حال مطلوب است كه يك زن باردار در كل دوران بارداري حداقل 6 بار مراقبت شود.

صداي قلب جنين را با گوشي مامايي در هفته 20 و با اولتراسوند در هفته 8 حاملگي مي توان شنيد. ارتفاع رحم پس از خالي كردن مثانه بايد اندازه گيري مي شود . در سن حاملگي 31-20 هفته ارتفاع قله ي رحم از بالاي استخوان عانه بر حسب سانتي متر با سن بارداري برابر است.

در اولين مراجعه زن باردار آزمايشات زير بايد انجام شود:

غلظت خون و گروه خوني ( در صورت ارهاش منفي بودن زن و ارهاش مثبت شوهر لازم است مورد به پزشك ارجاع شود) ، BT, CT، اوره ، كراتينين، قند خون ناشتا و آزمايش ادرار. در صورت لزوم كشت ادرار نيز انجام مي شود. در حال حاضر آزمايشات ايدز ، HBSAgو سونوگرافي جزو آزمايشات روتين دوران بارداري نمي باشد ولي در صورت نياز لازم است انجام شود. آزمايش قند خون پس از ماه 5 نيز يك بار ديگر بايد درخواست شود.

نكاتي كه در هر بار مراقبت زن باردار بايد رعايت شود :

1-     در هر زمان از بارداري كه زن باردار مراجعه نمايد بايد مراقبت هاي دوران بارداري شروع شود.

2-     در هر بار مراجعه زن باردار لازم است فشار خون ، وزن ، علائم كم خوني و ورم كنترل شود.

3-     زمان مراجعه بعدي تعيين و در كارت خانوار ثبت شود.

4-     در هر مراجعه زن باردار از علائم خطر و شكايات سوال شود. در صورت وجود هر يك از علائم خطر بيمار به پزشك ارجاع شود

 

مراقبت های دوران بارداری

 

مراقبت هاي دوران بارداري

بايد به زن باردار گوشزد كرد كه در هر موقع از شبانه روز،در صورت مواجهه با هر يك از علائم هشدار دهنده زير سريعا جهت معاينات لازم به بيمارستان مراجعه كند:

 هر گونه خونريزي يا لكه بيني از واژن  ، سردرد شديد يا مداوم   ، تاري ديد ، دوبيني و ظهور لكه يا نقطه تاريكي در ميدان ديد، سر گيجه  ،درد شكم و پايين جناغ سينه، استفراغ مداوم، تب يا لرز،دفع ادرار دردناك، كاهش مقدار دفع ادرار ،خروج مايع از واژن ،تغيير محسوس در شدت يا تناوب حركات جنين ( كمتر يا بيشتر از حد معمول ) ، استفراغ تمام غذاهاي خورده شده و مداوم در سه ماه اول بارداري و هر نوع استفراغ بعد از ماه پنجم، افزايش سريع وزن بدن ،تنگي نفس و استفاده از چند بالش براي خوابيدن ،غش و بيحالي مكرر در دوران بارداری باید مورد توجه باشد.

در صورتي كه پرسنل بهداشتي در حين معاينه  به هر يك از يافته هاي زير برخورد بايد زن باردار را به پزشك ارجاع دهد :

نشنيدن صداي قلب جنين پس از ماه 4 ،غير طبيعي بودن يا تغيير ناگهاني در معاينات ( وزن ، فشار خون )، بروز علائم كم خوني به خصوص در ماه هاي آخر ،غير طبيعي بودن اندازه رحم ( كوچك تر يا بزرگ تراز حد معمول) ،نتيجه ي غير طبيعي آزمايشات ، مادر در معرض خطر به واسطه بيماري هاي زمينه اي يا سابقه قبلي بارداري كه در بخش بعدي توضيح داده خواهد شد.

اقدامات متناسب با سن بارداري

ماه اول بارداری

از آنجايي كه اغلب شناسايي زن باردار تا ماه سوم بارداري يا بعد از آن نيز به تأخير مي‌افتد، لذا خدمات ارائه شده در اولين مراقبت مادر باردار مشابه مراقبت ماه اول بوده و به قرار زير مي باشد:

   در ماه اول بارداري يا بار اول مراقبت، پس از تأييد حاملگي با تست حاملگي، اولين اقدام ، تشكيل پروندي بهداشتي و ثبت كليه ي اطلاعات مربوط به مادر باردار در پرونده مربوطه مي باشد.سپس آزمايشات روتين بارداري همانطور كه در قبل به آن اشاره شد ، درخواست مي شود .

  معاينات لازم شامل : معاينه پستانها،  وضعيت قسمت داخل پلك پايين چشم از نظر كم خوني  ،اندازه‌گيري قد، وزن و فشار خون مي باشد.

 • تعيين زمان تقريبي زايمان بر اساس اولين روز آخرين قاعدگي ( ازتاريخ مورد نظر سه ماه كم كرده و 7 روز به آن اضافه مي كنيم. يعني اگر اولين روز آخرين قاعدگي زني 5 مرداد 83 باشد زمان تقريبي زايمان 12 ارديبهشت  سال 84 خواهد بود) محاسبه مي شود.

 وضعيت واكسيناسيون مادر را بررسي و در صورت نياز واكسن توام بزرگسال تلقيح مي شود.

 از مادر در مورد وجود خونريزي يا لكه بيني و يا هر نوع شكايت ديگر سئوال مي شود.

 • در اين ماه لازم است جهت زن باردار تجويز قرص اسيد فوليك به ميزان روزانه يك ميليگرم (يك قرص ) شروع شود. در صورتي كه فرد قبل از بارداري مراجعه نمايد بهتر است اين قرص از سه ماه قبل از بارداري شروع شود.اين كار ناهنجاري هاي عصبي جنين را به شدت كاهش مي دهد.
 • در صورت وجود هر يك از موارد زير زن باردار لازم است توسط پزشك ويزيت شود : غير طبيعي بودن هر يك از آزمايشات ، غير طبيعي بودن معاينات يا اين كه زن باردار جزو زنان در معرض خطر باشد . (ليست زنان در معرض خطر در پايان بخش مراقبت ها آورده شده است ).

ماه دوم و سوم بارداری

 در اين ماه اقدامات زير را انجام دهيد:

معاينات = اندازه‌گيري وزن و فشار خون مادر باردار و مقايسة آن با اندازه ي وزن ماه قبل، بررسي ملتحمه چشم از نظر كم خوني، پرسش از شكايات مادر و و علائم خطر. اولين معاينه دهان و دندان در اين ماه بايد انجام شود.

   در صورت بروز خونريزي و يا لكه بيني، استفراغ هاي مكرر و غير طبيعي بودن معاينات، زن باردار بايد به پزشك ارجاع شود.

  تجويز قرص اسيد فوليك طبق روال ماه قبل

ماه چهارم بارداری

در اين ماه بارداری اقدامات زير را انجام دهيد :

معاينات = اندازه‌گيري وزن ،فشار خون مادر باردار و مقايسة آن با اندازه ي وزن ماه قبل، بررسي ملتحمه چشم از نظر كم خوني ،تعيين سن تقريبي حاملگي از روي شكم با استفاده از سانتي متر يا پهناي انگشت و ثبت نتيجه در پرونده  فرد

در صورت بروز خونريزي و يا لكه بيني يا غير طبيعي بودن معاينات  ( وزن و فشار خون ، اندازه رحم) لازم است زن باردار را به پزشك ارجاع دهيد.

تجويز قرص اسيد فوليك طبق روال قبل ادامه مي يابد.

ماه پنجم و ششم بارداری

معاينات = اندازه‌گيري وزن ،فشار خون مادر باردار و مقايسه ي آن با اندازه ي وزن ماه قبل، بررسي ملتحمه چشم از نظر كم خوني تعيين سن تقريبي حاملگي از روي شكم با استفاده از سانتي متر يا پهناي انگشت و ثبت نتيجه در پرونده  فرد انجام مي شود.در ماه پنجم قله رحم معمولا به حدود ناف مي رسد. صداي قلب جنين در اين ماه توسط گوشي مامايي قابل سمع است. معاينه دهان و دندان نوبت دوم در اين ماه لازم مي باشد.حركات جنين در زناني كه قبلا زايمان نكرده اند از ماه 5 قابل احساس است.( در زناني كه سابقه ي زايمان قبلي داشته اند زودتر احساس مي شود )

تجويز قرص آهن روزانه يك عدد از اين ماه شروع مي شود . اين قرص بهتر است شب ها قبل از خواب ميل شود تا علائم گوارشي آن كاهش پيدا كند. البته مصرف قرص آهن قبل از اين ماه بلامانع است ولي به علت وجود علائم گوارشي زن باردار معمولا از اين ماه قرص آهن مصرف مي شود.

  در ماه پنجم يك بار ديگر قند خون لازم است كنترل شود.

از اين ماه مي توان به جاي اسيد فوليك از مولتي ويتامين استفاده نمود.مولتي ويتامين ساده يا مولتي ويتامين روزانه يك عدد ( ميزان ويتامين A در اين مولتي ويتامين ها 5000 ميلي گرم مي باشد ) از هفته 16 الي 20 شروع مي شود.در صورتي كه به مولتي ويتامين نوع تراپوتيك فقط دسترسي داريد مي توان از اين فرآورده هفته اي يك عدد استفاده كنيد( ميزان ويتامين A   در مولتي ويتامين تراپوتيك 25000 ميلي گرم مي باشد و همانطور كه مي دانيد مصرف بيش از اندازه اين ويتامين در بروز ناهنجاري در جنين موثر است ). به علت همين دوز بالاي ويتامين A  بر روي جعبه هاي آن ممنوعيت در دوران بارداري ثبت شده است ولي اگر هفته اي يك عدد ميل شود مانعي ندارد.حتما به تركيبات موجود در داخل مولتي ويتامين ها كه بر روي جعبه ثبت مي شود توجه فرماييد.چون بعضي موارد مشاهده شده است كه اسيد فوليك در محتوي مولتي ويتامين موجود نمي باشد . در اين صورت بايد قرص اسيد فوليك را همراه با مولتي ويتامين در طي بارداري ادامه دهيد.

  در صورت بروز علائم دال بر كم خوني ، خونريزي و لكه بيني ، معاينات غير طبيعي زن باردار به پزشك ارجاع مي شود.

  تا اين ماه زن باردار ماهانه يك بار جهت مراقبت مراجعه مي كند.

ماه هفتم و هشتم بارداری

معاينات = اندازه‌گيري وزن ،فشار خون مادر باردار و مقايسة آن با اندازه وزن ماه قبل، بررسي ملتحمه چشم از نظر كم خوني تعيين سن تقريبي حاملگي از روي شكم با استفاده از سانتي متر يا پهناي انگشت ، صداي قلب جنين و ثبت نتيجه در پرونده  فرد انجام مي شود. معاينه دهان و دندان نوبت سوم در اين ماه لازم مي باشد. معاينه لگن جهت بررسي وضعيت لگن در اين زمان انجام مي شود.

در صورت بروز خونريزي و لكه بيني ، علائم كم خوني ، عدم سمع صداي قلب جنين ،كاهش حركات جنين و معاينات غير طبيعي زن باردار به پزشك ارجاع مي شود.

  تجويز قرص آهن و مولتي ويتامين طبق روال ماه قبل

  در اين دو ماه لازم است زن باردار هر ماه دو بار مراجعه كند.

ماه نهم بارداری

معاينات = اندازه‌گيري وزن ،فشار خون مادر باردار و مقايسة آن با اندازه وزن ماه قبل، بررسي ملتحمه چشم از نظر كم خوني تعيين سن تقريبي حاملگي از روي شكم با استفاده از سانتي متر يا پهناي انگشت ، صداي قلب جنين و ثبت نتيجه در پرونده  فرد انجام مي شود. معاينه لگن جهت بررسي وضعيت لگن، اگردر ماه قبل انجام نشده است در اين ماه بايد انجام داد.

در صورت بروز خونريزي و لكه بيني ، علائم كم خوني ، عدم سمع صداي قلب جنين ،كاهش حركات جنين، معاينات غير طبيعي زن باردار به پزشك ارجاع مي شود.

  تجويز قرص مولتي ويتامين و آهن روزانه يك عدد طبق روال ماه قبل

  توصيه ي محل زايمان

توصيه به مراجعه دوران پس از بارداري مادر در 10 روز اول براي بار اول  و روز 40-11  پس از زايمان براي مراقبت بار دوم انجام مي شود.در اين زمان مادر مي تواند اطلاعات كامل در مورد نحوه ي شير دهي و مراقبت از فرزندش را كسب كند.البته مراقبت بعد از زايمان را تا روز 45 نيز مي توان انجام داد چرا كه بدن مادر در اين مدت تغيير چنداني نمي كند.

در اين ماه زن باردار لازم است هر هفته جهت مراقبت مراجعه نمايد.

به مادر هر ماه آموزش هاي لازم داده مي شود. در ماه هاي آخر در خصوص نحوه ي شير دهي و نحوه ي مراقبت از نوزاد و پستان ها در دوران شير دهي ، زمان شروع روش هاي پيشگيري از بارداري آموزش داده مي شود.

نكات قابل توجه :

 • كاهش هموگلوبين زن باردار به كمتر از 11 ميلي گرم در دسي ليتر ،كم خوني در نظر گرفته شده و لازم است درمان كم خوني تحت نظر پزشك انجام شود.
 • توصيه مي شود در زنان بالاي 35 سال به علت افزايش احتمال اختلالات ژنتيك در جنين آزمايش از جفت در هفته 8 باداري با توصيه پزشك انجام شود. در صورت وجود اختلالات ژنتيكي حاد اجازه سقط جنين در ماه 4 بارداري به طور قانوني را مي توان كسب و اقدام نمود.
 • تغييرات فشار خون به طور مفصل در بخش عوارض مهم دوران بارداري توضيح داده شده است. فشار خون بالاي 9/14 در هر حال غير طبيعي مي باشد. لازم است زن باردار قبل از اندازه گيري فشار خون مدتي استراحت نمايد.
 • ميزان افزايش وزن طبيعي  بين 6 تا 18 كيلوگرم بسته به فيزيك بدني زن باردار متغير است كه در بخش تغذيه زن باردار توضيح داده شده است.
 • قرص آهن و مولتي ويتامين از هفته ي 16 تا 20 شروع شده وتا 3 ماه پس از زايمان ادامه مي يابد.
 • مصرف ويتامين آ بيش از حد مجاز مي تواند منجر به ناهنجاري شديد در جنين گردد لذا از مصرف خود سرانه ويتامين ها در دوران بارداري بايد اجتناب شود.

  خطر حاملگي در زنان در موارد زير به علت افزايش احتمال عوارض مادر و جنين افزايش مي يابد.

 1. حاملگي با سن بالاي 35 سال يا كمتر از 20 سال و فاصله تولد كمتر از 3سال و تعداد حاملگي 4 بار و بيشتر
 2. زنان با قد كوتاهتر از 145 سانتي متر
 3. چند قلويي
 4. سابقه هر يك از موارد مرده زايي ، سقط ، بچه خوره،زايمان زودرس و دير رس ، تولد بچه با وزن بيشتر از 4 كيلو گرم يا كمتر از 5/2 كيلو گرم، زايمان سريع يا طول كشيده،بيماري ارثي و فاميلي در زن و شوهر يا فرزندان ، سزارين يا زايمان با واكيوم ، ناهنجاري هاي رحمي ،نمايش هاي غير طبيعي جنين در زايمان هاي قبلي
 5. بيماري قلبي و عروقي ، كليوي ، ريوي ، بيماري قند ( يك زن باردار لازم است قبل از اقدام به بارداري نسبت به كنترل قند خون خود اقدام نمايد . قند خون بالا در زمان لقاح مي تواند منجر به ناهنجاري تكاملي در جنين شده و بالا بودن قند خون در تمام مراحل بارداري در رشد جنين اختلال به وجود مي آورد. ) ، تيروئيد، فشار خون بالا ، بيماري هاي خوني و كم خوني ، صرع ، اختلالات حركتي مانند فلج و در رفتگي استخوان لگن، بيماري هاي عفوني مانند سرخجه ، توكسو پلاسموز ، مالاريا ، سرطان
 6. گروه خون ار هاش منفي مادر و ار هاش مثبت شوهر در حاملگي دوم و به بعد در صورتي كه در هر يك از زايمان هاي قبلي يا سقط و خونريزي حين بارداري اقدامات لازم ( تزريق آمپول رو گام ) انجام نشده باشد.

 

 

مراقبت های دوران بارداری

 

ورزش در بارداری

ورزش منظم به شما كمك می كند تا تغییرات جسمانی بارداری را تحمل كنید، به زایمان راحت و پیشگیری از عوارض بعد از زایمان كمك می كند، سطح انرژی شما را بالا می برد و سلامت شما را بهبود می بخشد.

ورزش همچنین با بالا بردن استقامت و كشش عضلات، شما را برای زایمان آماده می كند و بهبود پس از زایمان را سرعت می بخشد. به اغلب زنان باردار، حداقل 30 دقیقه ورزش متوسط در اكثر روزهای هفته توصیه می شود. اما حتی زمان و دفعات كمتر نیز، به آمادگی در زایمان و تناسب اندام شما كمك می كند.

پیاده روی، ورزش مناسبی برای شروع می باشد. این ورزش شرایط هوازی متوسطی با حداقل فشار بر مفاصل را ایجاد می كند.

ورزش های قدرتی نیز تا زمانی كه وزنه سنگین بلند نمی كنید، مناسب میباشد. البته در همه موارد باید با پزشک خود برای انتخاب نوع و شدت ورزش مشورت نمایید

جدول مربوط به وزن گیری در دوران بارداری

 

وزن قبل از بارداری          وزن گیری توصیه شده توصیه شده در بارداری

كم وزن                          12/5 تا 18 کیلوگرم

وزن طبیعی                     11تا 16 کیلوگرم

اضافه وزن                      7تا11کیلوگرم

چاق                              کمتر از 7 کیلوگرم

در سه ماهه اول بارداری، اكثر زنان نیازی به افزایش وزن ندارند، این خبر خوبی برای خانم هایی است كه حالت تهوع صبحگاهی دارند.

در ماه های اول بارداری، نیاز به افزایش وزن كمی دارید كه با دریافت 150 تا 200 كالری اضافی در روز برطرف می شود؛ این میزان كالری اضافی را می توان با داشتن اشتهایی طبیعی و دریافت 1/5 لیوان آب پرتقال یا نصف لیوان ماست كم چرب تامین كرد.

افزایش وزن در سه ماهه دوم و سوم به خصوص چنانچه كم وزن می باشید، حائز اهمیت است.

در این دوران باید هر ماه 1/5 تا 2 كیلوگرم وزن اضافه كنید. دریافت 300 كالری بیشتر در روز، شما را به این هدف می رساند.

در دوران بارداری چه میوه های بخوریم؟

یکی از اقدامات مهم در دوران بارداری، توجه به انتخاب های غذایی است. رژیم غذایی مادر باردار باید حاوی مواد مغذی لازم برای رشد و تکامل باشد. رژیم غذایی مادر باردار، نقشی مهمی را در سلامت کلی فرد و کاهش خطرات احتمالی ایفا می کند.

اغلب مردم می دانند که یک رژیم سالم حاوی مقادیر زیاد میوه، سبزی، غلات کامل، پروتئین موجود در گوشت های کم چرب و چربی های سالم است؛ که البته برخی میوه ها دارای اثرات بسیار مفیدی در بارداری هستند.

در  این مقاله ما به تبیین این موضوع می پردازیم که اهمیت مصرف میوه در دوران بارداری چیست؟ بهترین میوه ها برای مصرف در دوران بارداری چه هستند؟

در دوران بارداری چه میوه های بخوریم؟

جنین برای رشد و تکامل در دوران بارداری به دریافت مواد مغذی نیاز دارد، بنابراین استفاده از یک رژیم سالم و متنوع در دوران بارداری یکی از الزامات این دوره است. مصرف مقادیر زیاد میوه تازه در دوران بارداری برای حفظ سلامتی مادر و جنین الزامی است. میوه های تازه حاوی مقدار زیادی از ویتامین ها، مواد مغذی و فیبر هستند.

بهترین میوه ها برای مصرف در دوران بارداری

مصرف میوه در میان وعده ها، علاوه بر تامین ویتامین های مورد نیاز شما، هوس شما برای دریافت شیرینی جات را نیز کم می کند. در لیست زیر، ما چندین مورد از مفیدترین میوه های قابل مصرف در دوران بارداری را بیان می کنیم.

 1. زردآلو در دوران بارداری

زرد آلو حاوی مواد مغذی زیر می باشد:

 • ویتامین A، C و E
 • کلسیم
 • آهن
 • پتاسیم
 • بتاکاروتن
 • فسفر
 • سیلیکون

تمامی مواد مغذی فوق در رشد و تکامل جنین موثر هستند. آهن در پیشگیری از بروز آنمی و کلسیم نیز در استحکام استخوان ها و دندان ها نقش دارند.

 1. پرتقال در دوران بارداری

پرتقال منبع غنی از موارد زیر است:

 • فولات
 • ویتامین C
 • آب

مصرف پرتقال در دوران بارداری برای هیدراته نگه داشتن بدن یک فرد، انتخاب بسیار مناسبی است. ویتامین C نیز در جلوگیری از آسیب سلولی موثر بوده و به جذب بهتر آهن نیز کمک می کند.

فولات موجود در پرتقال نیز از بروز نقص لوله ی عصبی و ناهنجاری های مغزی و نخاعی در نوزاد جلوگیری می کند. نقص لوله ی عصبی می تواند منجر به بروز بیماری هایی مانند اسپاینا بیفیدا (نوعی اختلال مادرزادی که ناشی از بسته نشدن کامل لوله عصبی جنین است) و آننسفالی (یا بی‌مٌخ‌ زایی اختلال مغزی ناشی از نقص در کانال عصبی بوده و به دلیل عدم بسته‌شدن انتهای کانال عصبی پدید می‌آید) گردد.

 

میوه در دوران بارداری

 

 1. انبه در دوران بارداری

انبه غنی از ویتامین A و C می باشد. یک فنجان انبه برش زده، 100% نیاز روزانه یک فرد به ویتامین C و بیش از یک سوم نیاز روزانه یک فرد به ویتامین A را تامین می کند.

کودکی که با کمبود ویتامین A متولد می شود، از سطح ایمنی کمتری برخوردار بوده و در معرض بروز عوارضی مانند عفونت های تنفسی است.

 1. گلابی در دوران بارداری

مصرف گلابی در دوران بارداری مقدار زیادی از مواد مغذی زیر را تامین می کند:

 • فیبر
 • پتاسیم
 • فولات

دریافت مقدار زیادی فیبر در دوران بارداری در بهبود یبوست (یکی از عوارض شایع در حاملگی) موثر است.

پتاسیم نیز دارای اثرات مفیدی بر سلامت قلبی مادر و جنین بوده و در ترمیم سلولی نیز موثر است.

 1. انار در دوران باردرای

انار حاوی مقدار زیادی از مواد مغذی زیر است:

 • ویتامین K
 • کلسیم
 • فولات
 • آهن
 • پروتئین
 • فیبر

انار منبع خوبی از انرژی بوده و به دلیل محتوای بالای آهن خود در پیشگیری از کمبود آهن نقش دارد.

ویتامین K نیز در حفظ سلامت استخوان ها موثر است.

محققان بیان می کنند که مصرف آب انار در کاهش ریسک آسیب به جفت در دوران بارداری موثر است.

 1. آووکادو در دوران بارداری

آووکادو منبع غنی از موارد زیر است:

 • ویتامین C، E و K
 • چربی های تک غیر اشباع
 • فیبر
 • ویتامین های گروه B
 • پتاسیم
 • مس

آووکادو حاوی چربی های مفیدی است که تامین کننده ی انرژی بوده و از بروز نقص لوله ی عصبی در دوران بارداری جلوگیری می کند. آووکادو در ایجاد پوست و بافت مغزی جنین در دوران بارداری موثر است.

در صورتی که در دوران بارداری از درد پا (یکی از عوارض شایع در دوران بارداری) رنج می برید، مصرف آووکادو پیشنهاد مناسبی است. پتاسیم موجود در آووکادو در رهایی از پادرد در دوران بارداری موثر است.

 1. موز در دوران بارداری

موز غنی از مواد مغذی زیر است:

 • ویتامین C
 • پتاسیم
 • ویتامین B6
 • فیبر

محتوای بالای فیبر موجود در موز، از بروز یبوست (یکی از عوارض شایع در دوران بارداری) جلوگیری می کند. برخی شواهد نیز پیشنهاد می کنند که، ویتامین B6 موجود در موز در رفع حالت تهوع و استفراغ پدید آمده در دوران بارداری موثر است.

 1. انگور در دوران بارداری

خوردن انگور در دوران بارداری، به دریافت مواد مغذی زیر کمک می کند:

 • ویتامین C و K
 • فولات
 • آنتی اکسیدان ها
 • اسیدهای ارگانیک
 • پکتین

انگور حاوی آنتی اکسیدان هایی مانند فلاونول، تانین، لینالول، آنتوسیانون و گرانیول است که در تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از بروز عفونت در دوران بارداری موثر است.

 1. سیب در دوران بارداری

سیب مملوء از مواد مغذی است که در رشد جنین در دوران بارداری نقش دارند:

 • ویتامین A و C
 • فیبر
 • پتاسیم

یکی از مطالعات انجام شده بیان کرد که، خوردن سیب در دوران بارداری، احتمال بروز عوارضی مانند آسم و آلرژی در کودکان را کاهش می دهد.

میوه خشک شده در دوران بارداری

میوه های خشک شده غنی از مواد مغذی زیر هستند:

 • فیبر
 • ویتامین ها و مواد معدنی
 • انرژی

میوه های خشک شده، مواد مغذی مشابه میوه های تازه دارند. اما لازم است به خاطر داشته باشید که میوه های خشک حاوی مقدار زیادی قند بوده و به اندازه ی میوه های تازه، آبدار نیستند؛ این به این معنی است که کمک چندانی به هضم نیز نمی کنند. مادران باردار باید، میوه های خشک را در حد تعادل مصرف کرده و از جایگزینی آن ها با میوه های تازه خودداری کنند.

 

نظرات کاربران
 • نظری ثبت نشده است

ارسال نظر


عضویت در خبرنامه